импорт ssl-сертификата в outlook

outlook-cert-import001

outlook-cert-import002
outlook_express_certificate_warning